Logo Nova

02-4102727-8

บริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ
บริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ

บริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ

สำหรับหน้าที่ของเครื่องกรองน้โดยบริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ ซึ่งนำมาใช้ทั้งในสำนักงาน องค์กรต่าง ๆ โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล จะมีหน้าที่เหมือนกันคือการคัดกรองสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ ซึ่งปะปนมากับน้ำให้ออกไป จึงทำให้น้ำดื่มและน้ำใช้อย่างน้ำประปามีความสะอาด ปลอดภัยจากโรคต่าง ๆ และอันตรายจากสารเคมีที่ร่างกายอาจได้รับจากน้ำที่ไม่สะอาด

เมื่อมีน้ำสะอาดก็จะใช้น้ำได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องกังวล ซึ่งการเช่าเครื่องกรองน้ำนั้นสามารถเช่ามาใช้ได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เครื่องกรองน้ำจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่ 3 – 6 ขั้นตอน เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดเหมาะกับการดื่มและการใช้

สำหรับบริษัทที่บริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ ซึ่งได้มาตรฐานที่อยู่ระดับสากล มีความน่าเชื่อถือสูง และถูกนำมาแนะนำจากผู้บริโภคหลาย ๆ คนนั่นก็คือ บริษัท โนวา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีบริการที่เรียกได้ว่าครบวงจร มีบริการทั้งขายและเช่า รวมถึงมีความหลากหลายของเครื่องกรองน้ำให้เลือกตามต้องการ

การตรวจสอบไส้กรองน้ำ มีขั้นตอนอย่างไร

ในการตรวจสอบไส้กรองน้ำจาก บริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาด มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อร่างกาย ป้องกันการได้รับอันตรายจากสิ่งสกปรกหรือสารเคมีต่าง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการตรวจสอบไส้กรองน้ำอยู่ทั้งหมด 4-5 ขั้นตอน สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้

ขั้นที่ 1 การกรองหยาบ

ถือได้ว่าเป็นขั้นแรกที่สามารถแบ่งการกรองหยาบออกมาได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การใช้ Sediment Filter หรือก็คือ PP Filter ความละเอียดในการกรองเป็น 5 ไมครอน ส่วนประเภทที่สองจะเป็น Ceramic Filter ความละเอียดในการกรองเป็น 0.3 ไมครอน สามารถนำมาล้างทำความสะอาด ถอดและใส่เองได้ แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมากรวมถึงใช้แทนตัว PP Filter อีกด้วย

ขั้นที่ 2 การคัดกรองกลิ่น สาร สี คลอรีน

เป็นการกรองเบื้องต้นหรือเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นขั้นตอนการกำจัดไม่ให้น้ำกระด้าง อันเป็นขั้นตอนของการทำให้น้ำลดความกระด้างลง สามารถแบ่งการกรองหยาบออกมาได้ 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ การใช้ GAC Filter (คาร์บอนเกล็ด) หรือก็คือ Pre – Carbon Filter การกำจัดสารอินทรีย์รวมถึงคลอรีนในเบื้องต้นนั้นมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ส่วนประเภทที่สองก็คือ Resin Filter มีหน้าที่ทำให้น้ำไม่เกิดความกระด้าง หรือก็คือการกำจัดความกระด้างนั่นเอง น้ำที่ได้รับการกรองจากขั้นนี้จึงมีความนุ่มนวลขึ้น น่าดื่มมากกว่าเดิม

ขั้นที่ 3 กรองรายละเอียด

เป็นการกรองที่เรียกได้ว่ามีความละเอียดมาก ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของบริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำเลยทีเดียว เนื่องจากความละเอียดจะอยู่ที่ 0.01 ไปจนถึง 0.0001 ไมครอน เป็นการกรองสิ่งเจือปนขนาดเล็กมากให้ออกจากน้ำเพื่อให้น้ำมีความใสสะอาดบริสุทธิ์ แม้ว่าจะมีความละเอียดในการกรองมาก แต่ผู้บริโภคจำเป็นต้องเลือกดูด้วยว่าไส้กรองที่ใช้นั้นคือไส้กรองแบบไหน โดยประเภทของไส้กรองที่เลือกได้นั้น กล่าวได้ดังต่อไปนี้

  • Nano – Filtration Membrane (Nano) เป็นการกรองที่มีความละเอียดอยู่ที่ 0.001 ไมครอน สำหรับจุดเด่นของไส้กรองนี้ก็คือ การปรับสภาพของน้ำจากความเป็นกรดให้กลายเป็นน้ำที่มีสภาพความเป็นด่างได้ดี ซึ่งการปรับสภาพจากกรดเป็นด่างนี้เรียกว่า Alkaline ทำให้ร่างกายได้รับความเป็นด่างจากน้ำ ลดความเป็นกรดที่อยู่ภายในร่างกายได้ดี
  • Ultrafiltration Membrane (UF) เป็นการกรองที่มีความละเอียดอยู่ที่ 0.01 ไมครอน น้ำที่ได้จึงมีวิตามินและเกลือแร่ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายที่ยังคงไว้
  • Reverse Osmosis Membrane (RO) เป็นการกรองที่มีความละเอียดอยู่ที่ 0.0001 ไมครอน เพราะความละเอียดของการกรองมีสูง จึงสามารถกรองแยกตัวโมเลกุลซึ่งมีขนาดเล็กมากที่ปะปนกับน้ำได้ ทำให้น้ำมีความสะอาดสูง

ขั้นที่ 4 การจับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์

รวมถึงการปรับรสชาติของน้ำ เป็นขั้นสุดท้ายสำหรับการกรองน้ำ โดยจะทำการจับกลิ่นไม่ดีแล้วปรับรสของน้ำก่อนการนำเข้าไปสู่ร่างกาย โดยทั่วไปแล้วใช้ TCR หรือก็คือ Post – Carbon Filter เพื่อใช้กำจัดกลิ่น แล้วยังช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโต

นอกจากขั้นตอนการกรอง 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีไส้กรองอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ เพื่อการกรองที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่น

  • Alkaline Carbon Filter สามารถปรับให้น้ำมีสภาพเป็นด่าง รวมถึงการเพิ่มแร่ที่มีประโยชน์ และขนาดของอนุภาคน้ำที่เล็กลง
  • UV Sterilize System เป็นชุดกรองที่ใช้แสง UV ในการฆ่าไวรัสและแบคทีเรีย เพื่อให้น้ำที่ได้ออกมาเป็นน้ำบริสุทธิ์

จากบทความจะเห็นว่า บริการให้เช่าเครื่องกรองน้ำ ที่ บริษัท โนวา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการ ล้วนมีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสูงและมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย ขั้นตอนการกรองมีความละเอียด จึงทำให้น้ำมีความบริสุทธิ์สูง นอกจากบริการให้เช่าแล้ว ก็ยังมีบริการขายอีกด้วย หากซื้อเครื่องกรองน้ำทางบริษัทจะบริการฟรีเป็นเวลา 1 ปี รวมถึงส่วนลดไส้กรองถึง 15 เปอร์เซ็นต์ ติดต่อเรา ได้ที่ไลน์