Logo Nova

02-4102727-8

เครื่องกรองน้ำ เช่าเครื่องกรองน้ำสำนักงาน
DIAPHRAGM PUMP

DIAPHRAGM PUMP

DIAPHRAGM PUMP เพิ่มแรงดันน้ำให้สูงถึง 80 PSI 

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองน้ำดื่ม