เครื่องกรองน้ำ เช่าเครื่องกรองน้ำสำนักงาน

UV Sterilizing System

ประสิทธิภาพของแสง UV สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และไวรัสในน้ำได้เป็นอย่างดี  ให้เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์  เหมาะสำหรับใช้ในการบริโภค อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่  1 ปี

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองน้ำดื่ม