บริการจัดจำหน่ายเครื่องเปล่า

บริการจัดจำหน่ายเครื่องเปล่า + ไส้กรอง 1 ชุด
“ไม่ติดสัญญาเช่า” พร้อมบริการฟรี 1 ปี (ระบบซื้อขาด )

คำนิยาม

เป็นการซื้อสินค้าและบริการจากทางบริษัทฯ โดยชำระค่าสินค้าและบริการทั้งหมดในครั้งแรกครั้งเดียว ลูกค้ามีสิทธิขาดในตัวสินค้าหลังจากการชำระเงินครบสมบูรณ์

สิทธิประโยชน์

บริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเครื่อง ฟรี 1 ปีเต็ม ไม่รวมค่าไส้กรองและอะไหล่ต่างๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาบริการ

Benefit 1

เข้าบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องให้ทุก 3 เดือน หรือ 4ครั้ง/ปี (กรุงเทพ-ปริมณฑล)

Benefit 2

รับส่วนลดค่าไส้กรอง 15 % (รายครั้ง) หรือ 20 % (รายปี)

Benefit 3

สามารถเข้าบริการภายใน 24 ชม หลังจากได้รับแจ้งถึงปัญหาต่างๆ (กรุงเทพ-ปริมณฑล)

Benefit 4

มีเครื่องสำรองให้กับทางลูกค้าใช้ระหว่างการซ่อม

Benefit 5

มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยปากกาวัดค่าน้ำ TDS

Benefit 6

บริการติดตั้งฟรี (กรุงเทพ-ปริมณฑล)

การบริการ

รายละเอียด: บริการจัดจำหน่ายเครื่องเปล่าพร้อมไส้กรอง 1 ชุด ไม่ติดสัญญา “เช่า” บริการฟรี 1 ปี
ตารางการบริการทำความสะอาดและซ่อมบำรุงตู้น้ำดื่ม ฟรี 1 ปี เต็ม

บริการทุกๆ 3เดือน หรือ 4ครั้ง/ปี
ทำความสะอาดตู้น้ำดื่มภายนอก
ทำความสะอาดตู้น้ำดื่มภายใน
เช็คระบบน้ำร้อน
เช็คระบบน้ำเย็น
ตรวจค่าสารละลายในน้ำ
เปลี่ยนข้อต่อ ข้องอ และ สายน้ำ
1
2
3
4

หมายเหตุ

           1. สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องกับทางบริษัทฯ ครบ 1 ปี ไปแล้วสามารถต่อสัญญาบริการ เพื่อรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ราคาเริ่มต้นที่ 1,100บาท/ปี (ไม่รวมค่าไส้กรองและอะไหล่ต่างๆ)

          2. ทางเราจะมีการตรวจเช็คไส้กรองให้ทุกครั้งที่เข้าบริการ พร้อมข้อแนะนำในการดูแล ( การเปลี่ยนไส้กรองน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการของทางลูกค้า)

          3. เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ตู้น้ำดื่ม สำนักงาน