Logo Nova

02-4102727-8

ช่างซ่อมตู้น้ำ

“หัวใจของ บริษัท โนวา วอเตอร์"

คือการที่เราได้บริการดูแล และจัดการปัญหาเรื่อง ”น้ำดื่ม”
ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าของเราได้ดื่มน้ำที่สะอาด และ ปลอภัย

ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 20 ปี

เรามีทีมงานผู้ชำนาญด้านบริการ การขาย และการซ่อมบำรุง ที่พร้อมจะช่วยเหลือและหาแนวทางแก้ไขทุกปัญหาของเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ลูกค้าได้มีน้ำดื่มที่สะอาดอยู่ตลอดเวลา เช่น
1. น้ำมีกลิ่น
2. ปัญหาน้ำทะเลหนุนสูง
3. น้ำไม่ไหลเนี่องจากการอุดตันของไส้กรอง

ความรวดเร็วในการบริการอย่างสม่ำเสมอ

ทางเราสามารถเข้าแก้ไข และซ่อมแซมเครื่องที่ขัดข้อง หรือ มีปัญหาด้านอื่นๆ ได้อย่างทันท้วงที
– เข้าบริการทันทีภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง (กรุงเทพ-ปริมณฑล)
– มีทีมช่างกว่า 10 ทีมพร้อมยานพาหนะสำหรับเข้าที่หน้างาน
– ตรวจเช็คสภาพเครื่องทุก 3 เดือน หรือ 4 ครั้ง/ปี

สินค้ามีมาตรฐานและไส้กรองคุณภาพสูง

ตู้น้ำนำเข้าจากประเทศเกาหลี มีมาตรฐานรองรับทั้ง
– NSF
– CE Marking
– Water quality association
– และเครื่องกรองน้ำที่มีการเลือกใช้แบรนไส้กรองคุณภาพสูง เช่น DOW Chemical Omnipure และ Kxmatrik เป็นต้น

มาตรฐานด้านการบริการ

บริการ โนวา วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ
ISO 9001:2015 จาก SGS United Kingdom LTD. ประเทศอังกฤษ ทั้ง
– ด้านการขาย
– การให้เช่า
– การบริการติดตั้ง ซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำ

บริการอื่นๆ

icon faq

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อเครื่องกับเรา
สามารถปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำดื่มในองค์กรกับเราได้

พื้นที่การให้บริการ

icon location

กรุงเทพ-ปริมณฑล
(กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก
สระบุรี อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม)