เครื่องกรองน้ำ เช่าเครื่องกรองน้ำสำนักงาน

ALKALINE CARBON (In-line Filter)

ปรับสภาพน้ำ ความเป็นกรด-ด่าง และเพิ่มแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เปลี่ยนอนุภาคของน้ำให้เล็กลงทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมแร่ธาตุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับสมดุลของร่างกายด้วยน้ำด่าง

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองน้ำดื่ม