เช่าเครื่องกรองน้ำ
RO-Membrane (In-line Filter)

Carbon – Block Filter (CTO,Chlorine, Taste, and Odor.)

ถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ จากถ่านหิน BITUMINIOUS COAL หลอมเป็นแท่งเดียวกันประสิทธิภาพการกรองเหนือกว่าการกรองด้วยคาร์บอนผงทั่วไป กำจัดคลอรีน กลิ่นสี สารอินทรีย์ และรสชาติที่ไม่น่าดื่ม อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่  6-12 เดือน  (ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบที่ไหลผ่านการกรอง)

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองน้ำดื่ม