เช่าเครื่องกรองน้ำ
RO-Membrane (In-line Filter)

CERAMIC Filter

กรองละเอียดได้ถึง0.03ไมครอน ประสิทธิภาพการกรองเชื้อโรคและสิ่งสกปรกขนาดเล็ก ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ตะกอน ความขุ่น แบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

คุณสมบัติ ของเครื่องกรองน้ำดื่ม